Statuten

Bij de oprichting van het Buurtplatform hebben zijn we natuurlijk statuten overeen gekomen. Je kunt ze hier inzien.

We vinden het belangrijk:

  • om jaarlijks contributie van leden te vragen (7, 50 Euro per kalenderjaar). Waarom? Natuurlijk om wat kleine uitgaven te dekken w.o. drukwerk. Maar het ook het enige aantoonbare bewijs dat het Buurtplatform echt namens buurtbewoners onderhandelt en overlegt.
  • dat er een ledenvergadering is waar het bestuur verantwoording aflegt en waar buurtbewoners het nieuwe beleid bepalen.
  • dat er een externe kascontrole is. Het bestuur is zelf heel strikt met het controleren van haar uitgaven. Alleen als het het algemene buurtbelang dient dan durven wij er uw geld aan te besteden. En wij laten dat dus controleren.
  • dat zaken als het opstellen van een agenda voor een ledenvergadering transparant gebeuren en dat leden echt het heft in handen hebben.