Geschiedenis

In de zomer van 2015 hebben een 30-tal buurtbewoners het initiatief genomen om Buurtplatform Wedren-Julianapark op te richten. Verschillende van deze buurtbewoners zijn in de 10 jaar ervoor al betrokken geweest met het voor de buurt in goede banen leiden van verschillende ontwikkelingen.

Zo namen zij eerder het initiatief om:

  • de grootschalige plannen rond de skatebaan bij te sturen tot de buurtvriendelijke skatebaan die er nu ligt;
  • de aanhoudende overlast en vernielingen in het Julianapark onder de aandacht te brengen van politie, Bureau Toezicht en gemeente. Dit heeft uiteindelijk ertoe geleid dat de voorzieningenniveau in park zodanig is dat de hangplekken terug gedrongen zijn, groen laag gehouden wordt en de verlichting verbeterd is;
  • vinger aan de pols te houden bij vestigingen van verslaafdenopvang;
  • betrokken te zijn bij het in kaart brengen van de gevolgen van de concentratie van kamerverhuurbedrijven in de wijk.

In de zomer van ’15  gebeurden er verschillende dingen.  De gemeente opperde de Wedren als optie voor ontwikkeling van een megabioscoop, de zorgen van de buurtbewoners over dit soort ontwikkelingen vonden nergens serieus gehoor. Daarom vonden de bewoners het tijd worden tot de oprichting van deze buurtvereniging.

Op 23 december 2015 was dat een feit.

Het bestuur heeft in het startjaar 2016 hard gewerkt om de basis neer te zetten:

  • vereniging opgericht,
  • initiatieven genomen naar Gemeente, politie, wijkbeheer en –management,
  • een goed bezochte ledenvergadering gehouden in april ’16,
  • de leden in verschillende nieuwsbrieven voorzien van informatie over diverse lopende projecten (zorg, veiligheid,  inrichting rond verkeer, evenementen, gemeentebeleid rond woningsplitsing) en
  • initiatieven uit de buurt omarmt b.v. groenproject, wijkbijeenkomsten.
  • statuten opgesteld
Het Buurtplatform viert haar eerste 5-jarige lustrum

Inmiddels vierden wij met buurtbewoners in 2020 ons eerste 5-jarige lustrum.

Wij zijn een enthousiaste vereniging met een proactief bestuur. Wij zijn trots op onze buurt en dragen bij om dit leefgebied nog mooier te maken. Onder het kopje in het menu “activiteiten” leest u de veelheid aan activiteiten die de buurtbewoners, verenigd in het Buurtplatform Wedren-Julianapark, sindsdien  hebben opgepakt.