Activiteiten/ verslagen

Ieder jaar organiseren wij verschillende activiteiten en ondernemen we actie. Nu zijn we samen met buurtbewoners bezig met:

 • Een boekje over behoud 19e -eeuwse schil. We geven ieder jaar een internationaal feest in onze buurt de 4DAAGSE.  Echter, kunnen we nog trots zijn op ons Rijksbeschermd Stadsgezicht?

We hebben als Buurtplatform nu een boekje uitgegeven waarin die verloedering van de schil goed te zien is. Maandag 15 juli hebben we dit aan wethouder Harriët Tiemens van wonen aangeboden. We wandelen met haar door de buurt en laten het zien. Ook dit boek ontvangen? Je kunt het hier downloaden, gratis:

Screen Shot 07-09-19 at 12.55 PM

Hoe staat de Nijmeegse 19de eeuwse stadsuitleg ervoor? Dit digitale fotoboekje inclusief wandeling wil daar een antwoord op geven. Dit gebied is van groot belang voor Nijmegen en de Nijmegenaren, want het is na het bombardement op de binnenstad en de sloop van de benedenstad het enige authentieke monumentale gebied dat Nijmegen nog rijk is.

 • Meldingen drugsgerelateerde overlast in Julianapark (het deel bij de parkeerplaats Wedren). Na meldingen, buurtoverleg en actie laat de politie weten dat dit gebied nu Hotspot is. D.w.z. verscherpt toezicht, ook in de nacht. Verschillende personen hebben een ontzegging voor dit gebied gekregen.
 • Plaatsing nieuwe speeltoestellen park
  Het buurtplatform heeft afspraken gemaakt over de vervanging van de speeltoestellen in het Julianapark, qua onderhoud bleek dit nodig. Vanuit overlast in het verleden lag er een set afspraken over wat wel/niet handig is om te doen. Tevens hebben wijkbewoners actuele wensen. En ook zijn de toestellen aan vervanging toe.
  We hebben veel geleerd in het verleden over overlastreductie en wat de fysieke inrichting van het park daaraan bijdraagt. Het was weer goed om de lessen uit het verleden weer te bespreken. Anders blijven we steeds het wiel opnieuw uitvinden.
  Met draagvlak vanuit de buurt ligt er een mooi plan. Na de zomervakantie zal dit te zien zijn.
 • Sociale activiteiten 
  We zijn met buurtbewoners wezen eten bij “wij de wereld” (kerk Groesbeekseweg). Heel lekker, heel gezellig, goed voor de buurt. Fantastisch initiatief.
 • Verkamering
  De ledenvergadering van het Buurplatform heeft in 2018 besloten om bezwaren tegen omzettingsvergunningen met als doel verkamering te ondersteunen. Wij pleiten op alle niveaus voor regulering. Dat doen we sinds jaar en dag samen met Kamerbreed en andere buurtverenigingen zoals Bottendaal, Beneden-stad en Oost. We hebben succes. De beleidsregels zijn aangescherpt echter er zijn veel plekken waar niet gehandhaafd wordt. Wij houden met steun van bewoners vinger aan de pols. Regelmatig ondernemen we acties.
 • We zijn door het comité Nijmeegse 4DAAGSE gevraagd om onze email open te zetten over klachten die te maken hebben met het 4DAAGSE terrein (wedren-Julianapark). Klachten rond dit terrein of klachten over zaken die er direct mee te maken hebben nemen we met het 4DAAGSE comité door. We hebben een hotline met hen en kunnen snel handelen.

Andere activiteiten kun je lezen in diverse verslagen:

Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtplatform Wedren-Julianapark 19 nov 2018 Daalsehof

25 juni 2017-Julianapark- American Party/Picknick (zie verslag/foto’s facebookpagina)

14 juni 2017 – Bijwonen Gemeenteraadsvergadering o.a. betreffende ”regulering verkamering”. Voor details en handelen van de verschillende partijen:

https://nijmegen.raadsinformatie.nl/document/5387596/1/R20170412IS_d07_KR_CollegeB%26W_Kamerverhuurbeleid

21 april 2017-Wijkcentrum ’t Daalsehof- Ledenvergadering:

Verslag Ledenvergadering 21 april 2017

23 December 2016 – Zaadelmaakerij- Kerstborrel (zie verslag/foto’s facebookpagina)

9 november 2016 – Stadhuis – Bijeenkomst Zorg&Wonen:

Zorg en wonen vergadering Gem nijmegen

29 september 2016-vestiging Coehoornstraat-Wijkagent:

Bijeenkomst wijkagent 2016

12 april 2016-De Zaadelmakerij-ledenvergadering:

Algemene ledenvergadering – 25 april 2016