Actueel

14 februari a.s. hoorzitting Raad van State in Den Haag over beroep van Buurtplatform en Platform Kamerbreed inzake het verkameringsbeleid van de gemeente Nijmegen

22 februari a.s. overleg met de gemeente ambtenaren betrokken bij onze buurt, de Gebiedstafel, o.a. over drugsgerelateerde overlast dak-/ en thuislozen

Zondag 17 maart, 13.30-16.00 uur. Start “Wedren” Jeu de Boules seizoen.

Nog te plannen: voorjaar 2024 overleg met de afdeling Groen over follow Up van de groenschouw