Moutbierfestival

Het Moutbierfestival trakteert bezoekers op meer speciaalbieren van (internationale) brouwerijen, foodtrucks, muziek, speelplezier én heel veel gezelligheid. Een mooi feest.

De startjaren waren goed en daarna kregen we veel klachten binnen.

Jaarlijks overleg

Er is jaarlijks een overleg tussen de organisatoren van het Moutbierfestival en het Buurtplatform, in samenwerking met buurtbewoners, over het verloop van het festival. Het festival vindt jaarlijks plaats in de maand juni. Hieronder leest u meer over de historie.

2021

In dit Coronajaar werd het Moutbierfestival over 2 weekenden in de maand juni gehouden. Deze versie van het Moutbierfestival leverde veel klachten op. Het Buurtplatform heeft deze klachten opgepakt op verzoek van de buurtbewoners en deze samen met buurtbewoners besproken met de organisatoren.
De geïnventariseerde klachten gingen over:

  • Geluid; het weggooien van lege flessen, de geluidsboxen en het dag en nacht draaien van de koelwagens
  • Communicatie; de buurtbewoners waren niet betrokken
  • Overlast; van de vrachtwagens bij het opbouwen en afbreken van het festival
  • De verkeerde plaatsing van dieselaggregaten nl. in de Athlonestraat, die veel onnodig lawaai opleverden
  • Datzelfde gold voor de glas-afvalbakken
  • Fietsen; het en der geplaatst.

Resultaat

We bereikten een akkoord met de organisatoren om ook hier, net als bij de 4Daagsefeesten, jaarlijks meerdere keren om tafel te gaan om alle klachten en wensen te bespreken. Dit overleg was zeer constructief en leverde de volgende afspraken op voor het festival van 2022. De organisatie beloofde voor dat jaar betere communicatie met de buurt. Voorafgaand aan het festival wordt de buurt met enkele brieven geïnformeerd. Geluid van boxen en podia worden anders gericht (richting stad). De koelwagens met hun draaiende generatoren worden verplaatst. Zij komen langs de Pr. Bernhardstraat te staan. Diesel-agreggaten en glasbakken worden zo geplaatst dat er geen geluidsoverlast meer is. Er komt een ordelijke plek voor fietsen, hiervoor worden enkele vakken van het parkeerterrein van de “Wedren” gehuurd bij de gemeente. Het festival wordt teruggebracht naar 1 weekend. Daarbij krijgen de direct omwonenden gratis entreekaarten als tegemoetkoming voor de ervaren (geluids)overlast.

2022

Met de afspraken, gemaakt in oktober 2021, werd in juni 2022 het festival over 1 weekend gehouden.De buurtbewoners werden vroegtijdig geïnformeerd en het terrein volgens afspraak ingericht. Dit leverde een nagenoeg klachtenvrij festival op. De enkele klachten, twee in totaal, zijn door de organisatie opgepakt. Bij het Buurtplatform kwam geen klacht binnen. Wel heeft het Buurtplatform vooraf aan de evaluatie met de organisatoren contact gehad met direct aanwonende buurtbewoners. Zij waren vol lof over het verloop van het festival.

In het overleg met de organisatoren is dit overgebracht en afgesproken om voor 2023 op deze voet door te gaan. Verder stellen de organisatoren het contact en de samenwerking met het Buurtplatform zeer op prijs omdat we zo jaarlijks continuïteit in de samenwerking brengen en jaarlijks verder kunnen bouwen.

Wij blijven dus de klachten en wensen vanuit de buurt inventariseren en uiteraard met de organisatoren bespreken. Bij dit overleg zijn buurtbewoners (ook niet-leden) van harte uitgenodigd.

2023

Het Moutbierfestival is weer gehouden in juni jl. , nu ook in 1 weekend. Het was een mooi feest maar er kwamen wel klachten binnen. Dit keer vooral over de bassen in de muziek en de diverse podia die muziek door elkaar heen speelden. Deze klachten zijn besproken en worden in ’24 opgelost. Het Moutbier handhaaft verder alle maatregelen die de uitgave in ’22 zo succesvol maakte.