Skatebaan

2003

Deze skatebaan heeft een lange historie. In 2003 vat de Gemeente Nijmegen het plan op om in de woonwijk een bovenregionale skatebaan te leggen. Tekeningen met ijshockey-boardings, afmetingen die delen van park en sportveld innemen en uitwisseling van skatedemonstraties tussen steden, passeren de revue. De buurt komt in opstand. Onderzoek wijst uit dat van de 20 plaatsen in Nederland waar dit soort grote skatebanen in woonbuurten liggen, er 18 zijn met grote problemen. Buurt (voor- en tegenstanders), skaters en de Gemeente Nijmegen houden diverse vergaderingen, hoorzittingen, uiteindelijk begeleid door een extern bureau. Allen verlopen ze in een hele slechte sfeer, ruzieachtig, het wantrouwen t.a.v. de Gemeente en elkaar, groeit met iedere meeting. Het heeft de buurt echt gesplitst. Er is geen enkel misverstand dat deze groep skaters een grote skatebaan gegund wordt. Echter het is niet handig om dit soort grote skatebanen in een woonbuurt en monumentaal park neer te leggen.

2004

De skaters laten zich vertegenwoordigen door de Stichting Skateboarding Nijmegen. Hun voorzitter Andor van de Boom en de latere secretaris van het Buurtplatform Wedren-Julianapark pakken dit plan constructief op. Hierdoor ontstaat er een mooi compromis: een buurtskatebaan. Wij blijven natuurlijk pleiten voor een mega-skatebaan elders.

Onderliggend aan dit nieuw plan wordt er een convenant opgesteld tussen Gemeente, Skaters en buurtbewoners, met afspraken. De belangrijkste zijn:

  • De Gemeente voorziet in Toezicht en goed onderhoud
  • Monumentale bomen blijven gehandhaafd
  • De sluitingstijd van de baan is 22.00 uur i.v.m. geluidsoverlast (klappende planken)
  • Niet skaten door de buurt
  • Geen versterkt geluid en max. 2 x per jaar een evenement (wedstrijden, demonstraties etc.)

De huisregels staan ook nog eens op een bord bij de ingang van de skatebaan.
We richten op verzoek van de Gemeente een werkgroep op. Deze Monitoringgroep skatebaan, waarin skaters en buurtbewoners zitten komen in de jaren erna regelmatig bijeen om alles in goede banen te leiden. Jaarlijks ontvangt de Gemeente een verslag hiervan. De groep wordt voorgezeten door de latere secretaris van Buurtplatform Wedren-Julianapark. In de eerste jaren loopt het goed. Ieder houdt zich aan de afspraken. De skaters, de Gemeente, politie en dienst Handhaving en buurtbewoners werken samen. als er klachten zijn worden deze besproken en wordt overlast beperkt.

2020-2021

Klachten
Er komen steeds meer klachten binnen rond gebrekkig onderhoud, geluidsoverlast etc. Het buurtplatform heeft zich ingezet om e.e.a. weer in goede banen te leiden. Het is ook Coronatijd dus iedereen snapt dat er ook een uitweg moet zijn om te spelen en te skaten.

2023

Opzegging convenant
De gemeente doet, op herhaald verzoek, wat achterstallig onderhoud en zegt het indertijd met de buurt(vereniging) en skaters gesloten convenant m.b.t het skatepark meteen op. In dit convenant waren de regels neergelegd die toezien op onderhoud, bijhouden van het skatepark, verwijdering graffiti. Kortom de huisregels. Een belangrijk onderdeel van dat convenant betrof de frequentie van toezicht door de gemeente op naleving van onderhoud en de huisregels.
Nu heeft de gemeente eenzijdig bepaald dat toezicht bepaald wordt door meldingen die binnenkomen over het park. Als er niet gemeld wordt gebeurd er niets.
Omdat dit een wezenlijke verslechtering betekent ten opzichte van het bestaande convenant Skatebaan op het gebied van toezicht, heeft het Buurtplatform de gemeente laten weten dat wij hiermee niet akkoord gaan. Wat is de zin van een convenant sluiten met de gemeente als dat eenzijdig opgezegd kan worden?


De gemeente gaat echter voort op de door haar ingeslagen weg. Dat betekent voor de buurt dat het van belang blijft om overlast te melden via de Meld en Herstel app of direct bij de politie onder telefoonnummer 0900-8844.