Parkinrichting

In het verleden zijn er veel vernielingen en is er veel overlast in het park geweest. Hoe los je dat op?

Drugsgebruik, dealen en prostitutie is zijn meer de onderwerpen van de laatste jaren. De jaren ervoor kende het park ook zaken als scooterraces in het park en groepen, vaak jongeren, die tot laat in de nacht overlast veroorzaakten te denken aan geluidsoverlast, vernieling en achterlaten van vuil.

Hoe je een prachtig park mooi houdt

Wat we ervan geleerd hebben is dat de fysieke parkinrichting van grote invloed is op hoe er met het park omgegaan wordt. Op grond daarvan zijn er met de gemeente afspraken gemaakt over de parkinrichting. Er zijn dubbele banken met een tafel in het midden verwijderd. Her en der zijn los staande banken geplaatst. Het speelvoorzieningeniveau blijft op dit peil. Verlichting en ‘hangplekken’ (soms ook bepaalde vorm en afmeting van speeltoestellen) vergroten de overlast.

Resultaat
Door de huidige inrichting die we overeen kwamen met de Gemeente Nijmegen zie je dat dit park veel gebruikt wordt door buurtbewoners, families, kinderen. Wij houden vinger aan de pols.