Park en omgeving

Eén à twee keer per jaar

Vanaf de oprichting van het Buurtplatform houden we ieder jaar één of twee keer gemiddeld een parkschouw. Wat houdt dat in?

Met de wijkmanager en de afdeling Groen en een aantal buurtbewoners lopen we rond, soms sluit Bureau Handhaving aan, en brengen in kaart:

 • De buitenslaapplekken van daklozen
 • De vervuiling
 • De staat van de trottoirs
 • Onderhoud van de skatebaan
 • Het ondoorzichtig worden van de groenwallen wat in het kader van veiligheid niet gewenst is
 • De verdwijnende groenperken en de invloed die evenementen daarop hebben.

2023

Ook dit jaar is er weer een groenschouw  gehouden op 12 oktober jl.  Het verslag kunt u hier lezen.

De reactie van de Gemeente is:

 • Er zijn betonnen varkensruggen (drempels) geplaatst op de Wedren. Dit heeft als doel dat auto’s niet aan de kant van de Waldeck Pyrmontsingel het parkeerterrein af kunnen rijden
 • Hier en daar zijn trottoirs hersteld
 • De glascontainer is verplaatst, er zijn prullenbakken bijgeplaatst
 • Buurtbewoners, die herhaald ’s nachts vuil buiten plaatsen, zijn door de dienst Handhaving bezocht. De namen zijn bekend
 • Het park is gesnoeid om zo de ‘doorkijkjes’ i.v.m. veiligheid te handhaven

Wij wachten nog op overige maatregelen die het park mooi en veilig houden.