Herinrichting Sweersstraat

Wat is hier aan de hand?

Bij de start van 2021 vragen buurtbewoners het Buurtplatform om hulp. Rolstoelgebruikers kunnen letterlijk hun huis niet uit of in.

De aanwonenden hebben last van geblokkeerde doorgang doordat fietsen op de grond liggen, in meerdere rijen tegen de gevels staan, half in de fietsenrekken geplaatst worden, auto’s die op trottoirs en voor afritten staan e.d.

De woningcorporatie vindt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor het trottoir. Bij de Gemeente vangen de bewoners ook bot.

Het Buurtplatform organiseert een overleg met betrokkenen. Samen met en op initiatief van buurtbewoners in de Sweersstraat heeft het Buurtplatform Wedren-Julianapark een plan ontwikkeld om de trottoirs toegankelijk te houden voor voetgangers en rolstoelgebruikers.

Resultaat
We hebben diverse fietsenrekken en -beugels bij geplaatst, trottoirs zijn voor appartementen verlaagd zodat rolstoelers de weg (en hun huis) kunnen bereiken. Woningcorporatie Woonwaarts heeft bewoners die fietsenrekken gebruiken als ‘klusruimte met stalling van fietswrakken’ aangesproken.

Conclusie
Ook hier blijkt weer dat wanneer veel betrokkenen: Gemeente Nijmegen (met dank ook weer aan de wijkregisseur Helen Franken), Woonwaarts, actieve bewoners ondersteund door het Buurtplatform gewoon samenwerken, dat de resultaten eruit volgen. Mooie samenwerking!

Oplevering
Op 4 juni 2021 is de herinrichting van de Sweersstraat opgeleverd. We hebben er een mooi feestje van gemaakt, veel Sweersstraat-bewoners waren present. Bewoners maakten een heerlijke BBQ. Er ontstonden al plannen om dit zo nu en dan te herhalen. Hieronder de foto’s:

Spin off
Bij het openingsfeest van de nieuw ingerichte Sweersstraat maakten bewoners nog eens, en soms voor het eerst, kennis met elkaar. Inmiddels wordt de straat-BBQ jaarlijks herhaald, er is hier een straatapp voor vragen en onderlinge hulp uit ontstaan, in de decembermaand wordt de straat in het licht gezet. Kortom in plaats van het statement van de woningcorporatie: “het trottoir hoort niet bij onze verantwoordelijkheid” is er nu een hele mooie en betrokken straat onststaan.