Groot veiligheidsoverleg

Er zijn meerdere grote veiligheids-overleggen door het Buurtplatform georganiseerd voor onze wijk. Leden en niet-leden waren welkom.

Het doel  van de veiligheids-overleggen door de jaren heen is drieledig:

  1. De buurtbewoners maken kennis met functionarissen die zich in onze wijk inzetten, zoals Gemeente, Politie, Handhaving, Gebiedstafel
  2. Buurtbewoners worden meegenomen in het door hen gevoerde beleid en
  3. Krijgen tips waar ze zelf invloed kunnen nemen

2021

Aansluitend aan de ledenvergadering van Buurtplatform Wedren-Julianapark (alleen voor leden) heeft de Gemeente Nijmegen voor buurtbewoners (leden en niet leden) het gemeentebeleid rond drugsoverlast toegelicht.

2023

Aansluitend aan de ledenvergadering van 2023 heeft de Politie buurtbewoners handvatten gegeven om cybercriminaliteit en online oplichting te voorkomen.