Gebiedstafel Nijmegen

Een aantal keren per jaar overlegt het Buurtplatform met de gebiedstafel Nijmegen. We stellen zo alle dossiers in onze wijk bij.

2021

De aanloop
In maart ’21 heeft het Gemeentelijk Management Team (GMT) besloten om het wijkgericht werken slagvaardiger te maken. Het inrichtingsplan, een rapport waarin dit plan verder uitgewerkt is, is daar een vervolg op. In september 2021 zijn de eerste stappen gezet met de Gebiedstafel.

De Gebiedstafel
Voor elk stadsdeel zijn 3 wijkregisseurs en een medewerker participatie het aanspreekpunt voor bewoners. Bovenstaand de foto’s. De wijkregisseurs hebben ieder een andere achtergrond. De een werkt aan de veiligheid, de andere regisseur werkt mee aan een sociale omgeving en de laatste regisseur is verantwoordelijk voor de fysieke openbare ruimte.
De wijkregisseurs hebben veel contact met andere specialisten in de wijk, zoals de wijkagent en medewerkers van Bindkracht 10. Doel is om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te verhogen.

Onderwerpen
Het overleg met de hele Gebiedstafel gaat over onderwerpen waarvoor al deze wijkregisseurs tegelijkertijd in een overleg nodig zijn. Dus problematieken breder dan alleen het fysieke-, sociale- of veiligheids-aspect apart. Denk bijv. aan de drugs- en daklozenproblematiek of verkamering. In deze gevallen heeft een gezamenlijke aanpak binnen de Gebiedstafel meerwaarde. Hierbij kunnen afhankelijk van het onderwerp ook andere ambtenaren/ diensten betrokken worden. Onderwerpen die meer op uitvoerings- (operationeel-) niveau liggen kunnen gerichter en sneller aangekaart worden bij de betreffende individuele wijkregisseur.

We spreken minimaal drie keer per jaar als Buurtplatform Wedren-Julianapark met deze Gebiedstafel.

2023

Onderwerpen die in 2023 de revue passeerden:
1) In het kader van de energietransitie, wil Liander “middenspanningsruimtes” in de wijk plaatsen. Het betreft een soort grote elektriciteitskasten. De Gebiedstafel en ‘Liander’ vraagt aan het Buurtplatform betrokkenheid voor overleg met de wijk. Dat is toegezegd.
2) Verkamering
3) Drugsgerelateerde overlast
4) Dakloosheid
5) Groen en aanplant parkengebied. Ook de vernielingen door de diverse evenementen in het park en de impact die evenementen op het parkengebied hebben.
Op alle agendapunten houdt het Buurtplatform vinger aan de pols.

Resultaten
Lees bij de diverse andere ‘Activiteiten’ over de geboekte resultaten.