Buurttuin

Buurtbewoners hebben het Buurtplatform gevraagd hen te ondersteunen in het ontwikkelen van een buurttuin. Het was een lange weg. Hieronder volgt het verloop rond de ontwikkeling van de buurttuin.

2020 – het plan

De Gemeente heeft het plan opgevat om de speeltuin hoek Waldeck Pyrmontsingel – Stenen Kruisstraat te slopen. De levensduur van de toestellen is bereikt. Deze plek is ook een naargeestige plek, drugsgebruik en dealen zijn aan de orde van de dag. De Gemeente geeft hiervoor geen alternatief. In dit jaar ontstaat bij enkele buurtbewoners het plan om te komen tot een grote buurttuin. Zij vragen het Buurtplatform om medewerking om dit plan op te pakken. Het idee wordt uitgewerkt met behulp van een professionele tuinontwerper: Karin Thonen van Thonen; https://thonentuinen.nl Zij schetst een prachtig tuinontwerp op basis van de wensen van de buurt. Hierbij word een projectplan geschreven door initiatiefnemer Sanne Leeuwerk i.s.m. het Buurtplatform. Het project “De Buurttuin” wordt aan de gemeente gepresenteerd door buurtbewoners verenigd in het Buurtplatform.

Dit wordt de basis van het overleg tussen Buurt(platform) en de Gemeente. In 2020 hebben we 12 overleggen met de Gemeente hierover gevoerd.

2021 – een verloren jaar – buurtparticipatie op de proef gesteld

De Gemeente pakt het in eerste instantie positief op, stelt een groot bedrag beschikbaar en er wordt een externe projectleider door hen aangesteld. Het overleg met deze projectleider in de loop van dit jaar verloopt niet gelukkig. Veel vergaderingen die in slechte sfeer verlopen. Herhaalde meldingen van het Buurtplatform over onvoldoende transparantie rond subsidiegelden, in te schakelen aannemers en niet houden aan afspraken worden niet opgepakt. Dit leidt tot een overleg- en vetrouwensbreuk. Er volgt een klacht van het Buurtplatform waarna er eind 2021 een nieuwe projectleider door de Gemeente wordt aangesteld. Eigenlijk een verloren jaar, de buurtparticipatie wordt erg op de proef gesteld.

2022 – De vaart erin

In dit jaar is er regelmatig overleg tussen de Gemeente en het bestuur van het Buurtplatform, aangevuld
met enkele buurtbewoners. Als eerste wordt het oorspronkelijke schetsontwerp opgepakt en op verzoek van de Gemeente bijgesteld. In augustus van dit jaar wordt dit voorstel tijdens een avond bij het Haantje aan de buurt gepresenteerd. Succesvol, want rond de 30 personen melden zich aan om te helpen.

De volgende stap wordt gezet: het bodemonderzoek wordt gestart. In november en december wordt de bodem onderzocht op archeologische resten, oorlogsresten en op milieuresten. De uitslag hiervan leidt tot een vervolgonderzoek omdat er lood in de bodem word aangetroffen, dit is verwijderd en …………door!

2023 – Eindelijk opleveren

Uiteindelijk is dit het opleverjaar geworden. Inmiddels staat er een grote groep vrijwilligers klaar om de tuin in te richten na oplevering. We besluiten na 4 jaar voorinvestering, talloze overleggen met de Gemeente, prachtige ontwerpen en bijstellingen en hobbels op de weg, er maar een groot feest van te maken. Inmiddels is het juni.

De tuinopening was op 25 juni 2023. De tuin is geopend door onze wijkmanager Helen Franken. Vanaf de start was zij aanwezig om steeds alle ontstane hindernissen op te ruimen. Daarnaast presenteerde de tuingroep zich, werd de buurtbibliotheek (kastje met ruilboeken) geopend, werd er een gedicht opgelezen wat regelmatig door een kunstenaarscollectief vervangen zal worden. Door bovenstaande tekst heen de foto’s van dit grote feest en onderstaand een video van de tuin.

Een video-impressie van de Buurttuin

Participatieovereenkomst

Er is een participatieovereenkomst ondertekent met de buurt waarmee de tuin officieel in de handen van de buurtbewoners is over gegaan. De participatieovereenkomst kunt u hier lezen.

Spin off
De resultaten als gevolg van dit geslaagde initiatief zijn groot:

  • Het verbindt de buurt. Waar soms de grote weg (Coehoorn-Bernhardstraat) een scheiding in de wijk vormde, komen de deelnemers van de buurttuin uit de hele wijk
  • Er onstaan nieuwe buurt-inititatieven w.o. de jeu-de-boule groep
  • In de tuin wordt voortdurend gewerkt. Er komt voedsel en bloemen uit de tuin. Iedereen kan zich aansluiten

2024 – extra subsidie voor het voorjaar!

2 januari 2024 -> De Gemeente Nijmegen zegt 500 Euro toe als bijdrage voor de vrijwilligers van de Buurttuin.
Het heeft even geduurd, want het was niet zomaar appeltje-eitje om dit voor elkaar te krijgen. Er moesten nogal wat stukken aangeleverd worden. Enfin, de aanvraag is gelukt en het bedrag is bij de penningmeester van het Buurtplatform Wedren-Julianapark gestort.

Evaluatie
De Gemeente heeft toe gezegd dat dit hele project geëvalueerd wordt. Ondanks dat het eindresultaat er mag zijn, is er in het proces verschrikkelijk veel gebeurd wat niet liep en haaks staat op buurtparticipatie. De Gemeente stelt een evaluatie voor om van te leren. We wachten het af.