Welkom

Buurtplatform Wedren-Julianapark is een jonge open vereniging voor en door buurtgenoten (iedereen kan lid worden).

Hoofdpunten van onze aandacht zijn:

Veiligheid:  preventie diefstal, minderen drugsoverlast.

Historische en weldadige karakter wijk:  tegengaan ongebreidelde ”verkamering” en evt. megalomane bouwprojecten.

Groen & milieu:  zicht op groenbeheer en tegengaan verslonzing, straatafval ed, lawaaioverlast

Sociale Cohesie: Jong & oud (zelfredzaamheid), stimuleren onderlinge contacten.

Eerdere Initiatieven (zie ook onder de rubriek ‘activiteiten’):

Overlast Julianapark: Door het groen lager te houden en betere verlichting is het aantal betrokken hangplekken en vernielingen teruggedrongen. Dit door overleg met contacten bij gemeente en buurtagent.

Signalering door onze leden van drugshandel heeft geleid tot arrestaties en juridische vervolgstappen.

Kamerverhuur: In  kaart brengen van de gevolgen van de concentratie van kamerverhuurbedrijven in de wijk (i.s.m. Kamerbreed Nijmegen).

Leden kunnen nieuw gesignaleerde verhuurpraktijken aanmelden bij Kamerbreed.

I.s.m. Kamerbreed dienen wij zn. bezwaarschriften tegen toekenning panden voor kamerverhuur.

Fietsdiefstal: I.o.m. buurtagent is afgesproken tot meer inzet van lokfietsen in de wijk.

Sociale interactie: Via ons nieuwe Prikbord kan men zich registreren en tal van prikbord-oproepen van anderen lezen… (hier wordt in sept. 2017 meer aandacht voor gegenereerd)!!!

Vestiging Verslaafdenopvang: Vinger aan de pols te houden bij vestigingen van verslaafdenopvang.

Skatebaan:  Grootschalige plannen rond de skatebaan zijn bijgestuurd zodat er nu een meer buurtvriendelijke skatebaan ligt.

Megabioscoop:  Er was sprake van de komst van een mega-bioscoop op de Wedren wat uiteindeljik tot veel lawaai en verkeersopstoppingen zou kunnen leiden. Uiteindelijk heeft de gemeente de plannen afgeblazen en een locatie in het winkelcentrum aangewezen.

Deze lijst wordt verder aangevuld…..

 Vergeet niet bovenaan bij de actuele lijst activiteiten/agenda te kijken of wordt lid!!!